Main page / Current Students / Student affairs office

Office Hours

MO 12:30 -- 14:30
TUE 9:00 -- 11:30
WED 9:00 -- 11:30
FRI 9:00 -- 11:30

Official hours at the Study department are from 1.7. to 31.8. (every year) only on Wednesday 8-11.30 amPersonální složení

Ing. Miluše Blechová
Vedoucí studijního oddělení LDF - Office for Studies (DOFFW FFWT)
Head of department - Office for Studies (DOFFW FFWT)
+420 545 134 003
BA04N2060 (B2.60)
miluse.blechova@mendelu.cz

Bc. Hana Čerteková
Admission Procedure
Study officer - Office for Studies (DOFFW FFWT)
+420 545 134 006
BA04N1005 (B1.05)
certekov@mendelu.cz, studpri@mendelu.cz

Vítězslava Krejčí
Studijní programy B-DREV, B-NAB, B-DSGN, N-DI, N-NI, N-DSGN
Study officer - Office for Studies (DOFFW FFWT)
+420 545 134 004
BA04N2004 (B2.04)
vitezslava.krejci@mendelu.cz

Mgr. Ing. David Sís
Studijní program N-EUFO, zahraniční referát
Foreign relations officer - Office for Studies (DOFFW FFWT)
+420 545 134 007, +420 739 341 964 (mobil)
BA04N1006 (B1.06)
david.sis@mendelu.cz

Mgr. Drahomíra Šťastná
Studijní referentka pro VVČ - Office for Studies (DOFFW FFWT)
Administrátorka projektu - Deans Office of the Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT)
+420 545 134 008
BA04N2059 (B2.59)
drahomira.stastna@mendelu.cz