Main page / Current Students / State Exams

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské studijní programy

 

Důležité termíny

21.3.2012
Informativní schůzka o průběhu státní bakalářské zkoušky
12.00 hodin v učebně B02 pro studijní programy DREV, NAB, STAV
17.00 hodin v učebně B32 pro studijní programy LES, KRAJ
9.5.2012
Odevzdání bakalářské práce na ústavy
4.6. - 7.6.2012
Podání Žádosti o vykonání SBZ (UIS)
11.6.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní programy LES, NAB, STAV
12.6.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní programyKRAJ, DREV
14.6. - 22.6.2012
Konání státní bakalářské zkoušky
25.6. - 29.6.2012
Promoce všech studijních programů

Upozorňujeme na znění Vyhlášky rektora Mendelovy univerzity č.1/2006 o zveřejňování informací o kvalifikačních pracích.

Orientační tématické okruhy ke státní bakalářské zkoušce

Name
Document dateModifications
Attachment
DŘEVAŘSTVÍ - 2020/2021
04. 04. 201722. 03. 2021 11:02:14
  
STAVBY NA BÁZI DŘEVA - 2020/2021
04. 04. 2017
22. 03. 2021 11:00:48  
TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU - 2020/2021
04. 04. 2017
22. 03. 2021 11:04:46
  
DESIGN NÁBYTKU - 2020/2021
04. 04. 2017
22. 03. 2021 11:03:32
  
ARBORISTIKA - 2020/2021
11. 04. 2016
22. 03. 2021 11:06:00
  
LESNICTVÍ - 2020/2021
31. 03. 2015
22. 03. 2021 11:07:21  
HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH OBLASTÍ - 2020/202117. 03. 2015
22. 03. 2021 10:59:10
  
KRAJINÁŘSTVÍ - 2020/2021
17. 03. 2015
22. 03. 2021 10:54:29
  

Státní závěrečné zkoušky - magisterské studijní programy

 

Důležité termíny

8.4.2013
Odevzdání diplomové práce
7.5. - 10.5.2012
Podání Žádosti o vykonání SZZ (UIS)
9.5.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní obory LI, DI
10.5.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní obory KI, NI
21.5. - 1.6.2012
Konání státních závěrečných zkoušek
25.6. - 29.6.2012
Promoce všech studijních programů

Upozorňujeme na znění Vyhlášky rektora Mendelovy univerzity č.1/2006 o zveřejňování informací o kvalifikačních pracích.

Orientační tématické okruhy ke státní zkoušce

Name
Document date
Modifications
Attachment
DESIGN NÁBYTKU - 2020/2021
04. 04. 2017
22. 03. 2021 11:15:23
  
DŘEVAŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ - 2020/202104. 04. 201722. 03. 2021 11:16:41
  
EUROPEAN FORESTRY - 2020/202121. 04. 201722. 03. 2021 11:17:45
  
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ - 2020/202104. 04. 2017
22. 03. 2021 11:18:53
  
LESNÍ INŽENÝRSTVÍ - 2020/2021
04. 04. 2017
22. 03. 2021 11:20:00
  
NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ - 2020/202104. 04. 201722. 03. 2021 11:21:05
  
STAVBY NA BÁZI DŘEVA - 2020/2021
04. 04. 2017
22. 03. 2021 11:22:06
  
TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - 2020/2021
09. 04. 2021
09. 04. 2021 12:02:15