Main page / Current Students / State Exams

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské studijní programy

 

Důležité termíny

21.3.2012
Informativní schůzka o průběhu státní bakalářské zkoušky
12.00 hodin v učebně B02 pro studijní programy DREV, NAB, STAV
17.00 hodin v učebně B32 pro studijní programy LES, KRAJ
9.5.2012
Odevzdání bakalářské práce na ústavy
4.6. - 7.6.2012
Podání Žádosti o vykonání SBZ (UIS)
11.6.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní programy LES, NAB, STAV
12.6.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní programyKRAJ, DREV
14.6. - 22.6.2012
Konání státní bakalářské zkoušky
25.6. - 29.6.2012
Promoce všech studijních programů

Upozorňujeme na znění Vyhlášky rektora Mendelovy univerzity č.1/2006 o zveřejňování informací o kvalifikačních pracích.

Orientační tématické okruhy ke státní bakalářské zkoušce

Name
Document date
Modifications
Attachment
DŘEVAŘSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 201719. 02. 2020 12:41:26  
STAVBY NA BÁZI DŘEVA - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:43:27
  
TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:37:41
  
DESIGN NÁBYTKU - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:39:25
  
ARBORISTIKA - 2019/2020
11. 04. 2016
19. 02. 2020 12:34:40  
LESNICTVÍ - 2019/2020
31. 03. 2015
19. 02. 2020 12:27:51  
HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH OBLASTÍ - 2019/2020
17. 03. 2015
19. 02. 2020 12:43:41
  
KRAJINÁŘSTVÍ - 2019/2020
17. 03. 2015
19. 02. 2020 12:43:54  

Státní závěrečné zkoušky - magisterské studijní programy

 

Důležité termíny

8.4.2013
Odevzdání diplomové práce
7.5. - 10.5.2012
Podání Žádosti o vykonání SZZ (UIS)
9.5.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní obory LI, DI
10.5.2012
Odevzdání indexu se všemi zapsanými zkouškami a zápočty na studijní oddělení pro studijní obory KI, NI
21.5. - 1.6.2012
Konání státních závěrečných zkoušek
25.6. - 29.6.2012
Promoce všech studijních programů

Upozorňujeme na znění Vyhlášky rektora Mendelovy univerzity č.1/2006 o zveřejňování informací o kvalifikačních pracích.

Orientační tématické okruhy ke státní zkoušce

Name
Document date
Modifications
Attachment
DESIGN NÁBYTKU - 2019/202004. 04. 2017
19. 02. 2020 11:32:16
  
DŘEVAŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 11:34:41
  
EUROPEAN FORESTRY - 2019/2020
21. 04. 2017
19. 02. 2020 12:50:26
  
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:51:03
  
LESNÍ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 201719. 02. 2020 12:58:42
  
NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 201719. 02. 2020 12:59:15  
STAVBY NA BÁZI DŘEVA - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:59:57