Main page / Current Students / Master's

Master Studies

Studijní program Design Nábytku

Obor Design Nábytku

Nově akreditovaný studijní obor Design nábytku je navazující dvouletý magisterský program na bakalářský studijní program Design nábytku. Cílem oboru je dále rozvíjet sebevědomí tvůrčí osobnosti a schopnosti orientace a kompetence v oborech designu nábytku, blízkých jako jsou architektura, předmětový design, ekologie nebo technologický rozvoj a vazby k těmto oborům podle osobní inklinace.

Bližší informace o oboru Design Nábytku

Studijní program Dřevařské inženýrství

Obor Dřevařské inženýrství

Cílem studijního programu je připravit odborníky, kteří jsou schopni zastávat vysoce odborné organizační, řídící i technické funkce v různých druzích pracovního zařazení u závodů, podniků, společností i soukromých podnikatelů, zabývajících se zpracováním dřeva a výrobou dřevěných produktů, ale i u projekčních a obchodních organizací, jejichž činnost je orientována na navrhování dřevařských nebo nábytkářských výrobních celků, navrhování druhu, materiálové skladby, konstrukce výrobků nebo jejich prodej.

Bližší informace o oboru Dřevařské inženýrství

Studijní program European Forestry

European Forestry

The two-year MSc program in European Forestry is interesting in both its forms and content. It consists of lectures, field and laboratory exercises, discussion seminars, projects and excursions. The whole program is taught in English. It focuses not only on traditional forestry, but also on a number of topics related to ecology, nature conservation, and sustainable development, with particular emphasis on the latest progressive trends.

More information about program

Forestry and Landscape Management

A unique joint-degree master-level study programme, accredited in the Czech Republic and Finland, focused on interconnection of forestry and landscape management. Students of this programme spend a part of their studies on the partner university, with the financial support of the ErasmusPlus. This programme prepares the graduates for carriers abroad as well as in their home country, with a strong emphasis on internationality.

More information about program

Studijní program Krajinné inženýrství

Obor Krajinné inženýrství

Profil absolventa studijního programu Krajinné inženýrství je definován získáním odborných znalostí v oblasti biologických, technických a ekonomických disciplín aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí. Připravuje odborníky na výkon činností v péči o krajinné prostředí a jeho složky, správy ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství v krajině, územního plánování, pozemkových úprav, ekonomiky a legislativy v životním prostředí.

Bližší informace o oboru Krajinné inženýrství

Studijní program Lesní inženýrství

Obor Lesní inženýrství

Koncepce programu vychází z komplexního pojetí lesnictví, od základních znalostí lesních ekosystémů, přes hospodářskou úpravu lesů, rozvoj a aplikaci přírodě blízkých způsobů hospodaření a systémové ochrany přírody, až po základní znalosti o ekonomickém pojetí výrobních faktorů v lesním hospodářství. Shrnujícím posláním studia je připravit absolventy, kteří budou schopni vykonávat náročné a vysoce odborné profesní funkce na různých úrovních všech typů organizací, jejichž činnost je více či méně spojena s lesem, lesním hospodářstvím a ochranou přírody u nás i v zahraničí.

Bližší informace o oboru Lesní inženýrství

Studijní program Nábytkové inženýrství

Obor Nábytkové inženýrství

Bližší informace o oboru Nábytkové inženýrství

Studijní program Stavby na bázi dřeva

Obor Stavby na bázi dřeva

Za stěžejní všeobecné kompetence získané absolvováním magisterského stupně studia jsou považovány dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací, schopnost aplikace znalostí v praxi, schopnost komunikovat s experty v jiném oboru a schopnost organizace a plánování. Z oborových kompetencí jsou to znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách, znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb, znalost výrobní techniky a mechanizace, znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí, znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb a znalost základů ekonomických kalkulací a finančního účetnictví.

Bližší informace o oboru Stavby na bázi dřeva

Orientační tématické okruhy k přijímací zkoušce

NameDocument dateModificationsAttachment
Tématické okruhy přijímací zkoušky TECHNICKÁ BIOLOGIE DŘEVIN16. 02. 202216. 02. 2022 10:22:02  
Tematicke okruhy prijimaci zkousky LESNÍ INŽENÝRSTVÍ SPEC. LESNÍ INŽENÝRSTVÍ TROPŮ A SUBTROPŮ21. 02. 202016. 02. 2022 10:18:59  
Tématické okruhy přijímací zkoušky KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ23. 03. 201716. 02. 2022 10:20:04  
Tematicke okruhy prijimaci zkousky LESNÍ INŽENÝRSTVÍ SPEC. LESNÍ INŽENÝRSTVÍ23. 03. 201716. 02. 2022 10:17:49  
Tématické okruhy přijímací zkoušky DESIGN NÁBYTKU11. 04. 201616. 02. 2022 10:20:41  
Tématické okruhy přijímací zkoušky NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ31. 03. 201516. 02. 2022 10:19:44  
Tématické okruhy přijímací zkoušky TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA31. 03. 201516. 02. 2022 10:20:24  
Tématické okruhy přijímací zkoušky STAVBY NA BÁZI DŘEVA30. 03. 201516. 02. 2022 10:19:26  
Topics and outline of questions EUROPEAN FORESTRY22. 01. 201418. 07. 2022 09:09:21