Main page / Current Students / Jazyky na LDF

Jazyky na LDF

světový jazyk  (2 semestry) -- angličtina/němčina
AJSP1/NJSP1 -- 1. ročník -- zimní semestr -- ukončeno zápočtem. V případě, že student zápočet nezíská, zapisuje předmět znovu v letním semestru v témže roce nebo v zimním semestru příští rok (otvírá se potom buď  konzultační forma bez docházky nebo řádná s docházkou).  
AJSP2/NJSP2 -- 1. ročník -- letní semestr -- ukončeno zkouškou. V případě, že student u zkoušky neuspěje, zapisuje předmět znovu ve 2. ročníku v  zimním semestru.  

odborný jazyk (2 semestry) -- angličtina/němčina
OJAI/OJNI  (předmět se otevírá vždy v zimním semestru) -- 2. ročník -- zimní semestr -- předmět ukončen zápočtem
OAJZ/ONJZ (předmět se otevírá vždy v letním semestru) -- 2. ročník -- letní semestr -- předmět ukončen zkouškou

Výjimky
Student, který zapisuje předmět AJSP2/NJSP2 znovu v zimním semestru v dalším ročníku (neukončil předmět zkouškou), si může na základě povolené výjimky současně zapsat v zimním semestru předmět OJAI/OJNI. Oba předměty potom studuje současně. Současně nelze studovat předměty AJSP1/NJSP1 a OJAI/OJNI. Současně rovněž nelze studovat předmět AJSP2/NJSP2, který si student zapsal poprvé, a předmět OJAI/OJNI.
Případné další dotazy týkající se jazyků zodpoví studijní oddělení.