Main page / Current Students / Bachelor / Design nábytku

Design nábytku

POPIS OBORU

V současné době je design velice frekventovaným a atraktivním pojmem a stává se přirozenou součástí moderního způsobu života.Na úrovni vysokého školství je v současné době design jako samostatný studijní obor vyučován na umělecky orientovaných školách jako produktový design v jeho obecné šíři, na fakultách architektury v kontextu interiéru stavby, na technických školách v oblastech průmylového designu. Studijní obor Design nábytku na Mendelově univerzitě v Brně je vzhledem k zaměření a technickému zázemí univerzity cíleně zaměřen na proces navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu.

Zásadní důraz oboru Design nábytku je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalostmi v oboru výroby nábytku. Navrhování interiéru je do studia zařazeno pro pochopení a ověření komplexních souvislostí při uplatnění nábytku v interiéru, program je rovněž doplněn o produktový design solitérních prvků.

Mendelova univerzita poskytuje studentům možnosti doplnění komplexního přehledu studenta ve volitelných odborných předmětech Zahradnické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, zejména v oborech krajinářství, arboristika a průmyslových oborů dřevařství, staveb na bázi dřeva a nábytkářství. Dle údajů Národní soustavy povolání současné požadavky pracovního trhu na vysokoškolsky vzdělané designery nábytku jsou již srovnatelné s požadavky v oborech hutnictví, oděvnictví, slévárenství či zemědělství. Jde o vyšší počet volných pracovních míst, než je např. pro ekology nebo právní asistenty. Při stále se zvyšující kvalitě života v České republice lze očekávat u pozice nábytkový nebo interiérový designer i nadále neustále rostoucí trend volných pracovních míst.

Program je tedy logickým vyústěním snahy o proporcionálně vzdělaného průmyslového designera nábytku, který bude informován o přírodních zdrojích, jmenovitě o dřevu a jeho zpracování, vlivu výroby a výrobků na životní prostředí a jejich začlenění do životního stylu zákazníků nábytkářských firem a prodejců. Česká republika má v oblasti průmyslové výroby nábytku příkladnou tradici. Navázat na tuto tradici je možné pouze komplexním využití současných znalostí a technologií.

PROFIL ABSOLVENTA

Abolventem oboru je Designer - Návrhář nábytku, který má schopnost propojení uměleckého cítění, znalostí historického kontextu a požadavků současných životních potřeb při současném využití hlubokých znalostí moderních technologií a materiálů pro výrobu nábytku. V procesu navrhování je schopem tvůrčím způsobem využívat nové technologie a zohledňovat ekonomicko ekologická hlediska.

Během studia získají absolventi kompetence samostatné tvůrčí práce, práce v kolektivu a s kolektivem, řízení malé firmy, prezentace výsledků vlastní práce a zvýšení sebevědomí zázemím teoretických znalostí historie a vztahů. Absolvent se uplatní jako samostatný Designer - Návrhář nábytku u menších výrobců nábytku nebo v rámci práce vývojového týmu velkých výrobců nábytku v procesu návrhování nábytku a přípravy výroby. Je schopen se uplatnit také v oblasti návrhování a zařizování interiérů na základě získaných oborových specifikací.

Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na magisterské úrovni v navazujících designérských oborech.

STUDIJNÍ PLÁN
Přehled předmětů studijního oboru včetně předmětů pro státní zkoušku

 

Name
Document date
Modifications
Attachment
Design nábytku - informační leták 2/222. 01. 201422. 01. 2014 16:27:21  
Design nábytku - informační leták 1/2
22. 01. 2014
22. 01. 2014 16:27:58