Main page / Internal Grant Agency / SilvaNet - WoodNet 2011

SilvaNet -- WoodNet 2011

Studentská vědecká konference je organizována Radou Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod záštitou děkana LDF doc. Dr. Ing. Petra Horáčka a ve spolupráci s projektem Informační platforma pro kulturní krajinu (CZ.1.07/2.4.00/12.0011).

Konference se bude konat dne 25. 11. 2011 na LDF MENDELU.

Konference je určena především studentům doktorských a magisterských studijních programůz vysokých škol České a Slovenské republiky i zahraničí.

Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.

Cíl konference:
Prezentace výsledků práce doktorandů a magistrů z vysokých škol z České republiky, Slovenské republiky, států Evropské unie i mimoevropských států. Setkání studentů doktorského a magisterského studia a navázání vzájemných kontaktů, zapojení do realizovaných (připravovaných) projektů.

Konference proběhne v následujících odborných sekcích:
-    ekologie lesa
-    fytologie lesa
-    pěstění lesa
-    ochrana lesa a myslivost
-    procesy tvorby nábytku
-    technika a mechanizace lesnické výroby
-    technologie zpracování dřeva
-    vlastnosti dřeva a materiálů
-    aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
-    ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
-    hospodářská úprava lesa
-    tvorba a ochrana krajiny

Důležité termíny:
-    15. 10. 2011 -- zaslání předběžné přihlášky na emailovou adresu iga.ldf@mendelu.cz
-    31. 10. 2011 -- zaslání souhrnu příspěvku na emailovou adresu iga.ldf@mendelu.cz, souhrn příspěvku bude v rozsahu maximálně 2 stran A4.
-    1. 11. 2011 -- II. cirkulář s programem konference a s přednášenými příspěvky
-    25. 11. 2011 -- termín konference

Pokyny k zasílání souhrnu:
Název souboru s příspěvkem dle Pokynů prosíme zasílat ve formě:
Prijmeni_Jmeno.doc na adresu iga.ldf@mendelu.cz

SilvaNet - WoodNet 2011

NameDocument dateModificationsAttachment
2. cirkulář konference05. 11. 201105. 11. 2011 18:21:56  
Summary (en)18. 10. 201118. 10. 2011 11:50:51  
Registration form11. 10. 201111. 10. 2011 12:00:57  
Pozvánka SilvaNet - WoodNet 201122. 09. 201122. 09. 2011 11:23:53  
Invitation SilvaNet WoodNet 201122. 09. 201122. 09. 2011 11:24:22  
Přihláška SilvanNet WoodNet 201122. 09. 201122. 09. 2011 11:24:49  
Šablona - Souhrn příspěvku22. 09. 201119. 10. 2011 10:20:14