Main page / Internal Grant Agency / Documents 2009

Documents 2009

  NameCommentsDocument dateModificationsAttachment
  Metodický pokyn IGA 200923. 11. 200923. 11. 2009 18:47:00  
  Příloha - Metodický pokyn 200923. 11. 200923. 11. 2009 18:47:26  
  Výsledky výběrového řízení 200927. 01. 200927. 01. 2009 08:50:18  
  Formuláře podání projektu IGA LDF MZLU v Brně pro rok 2009Formuláře pro podání projektu IGA LDF MZLU v Brně pro rok 2009. Formuláře jsou ve formátu MS Word, vyplňující se pouze políčka formuláře. Poznámka: Název oboru Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů je ve formuláři zkrácen na Ekonomika a management obnovitelných zdrojů.22. 10. 200822. 10. 2008 08:43:52  
  Brožura IGA 2009Kompletní materiály IGA 2009 - Vyhlášení IGA 2009 (Rozhodnutí děkana č.2/2008) - Pravidla IGA (Směrnice děkana č.7/2008) - Statut IGA 22. 10. 200822. 10. 2008 08:44:47  
  Statut Interní grantové agenturyStatut Interní grantové agentury schválený vědeckou radou LDF dne 22.5.2008.22. 10. 200822. 10. 2008 08:45:47  
  Rozhodnutí děkana LDF č.2/2008Vyhlášení IGA 200922. 10. 200822. 10. 2008 08:46:39  
  Pravidla Interní grantové agenturyPravidla Interní grantové agentury LDF MZLU v Brně pro rok 2009 schválená vědeckou radou LDF dne 22.5.2008. Směrnice děkana č. 7/2008.22. 10. 200822. 10. 2008 08:47:18  
  Formuláře oponentního posudku IGA 2009Formulář pro vstupní oponentské posudky projektů IGA LDF MZLU v Brně 2009. Vyplňujte pouze šedá políčka formuláře. 22. 10. 200822. 10. 2008 08:48:07  
  Výkaz hospodaření IGA za rok 2009 Výkaz hospodaření s prostředky projektu IGA LDF MZLU v Brně za rok 2009. Vyplňují se pouze políčka formuláře.22. 10. 200822. 10. 2008 08:48:39