Main page / Faculty / Faculty Management

Děkan

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
+420 545 134 116, +420 739 341 961 (mobil)
BA04N3012 (B3.12)
libor.jankovsky@mendelu.cz

Proděkani

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
+420 545 134 110, +420 739 341 963 (mobil)
BA04N2017 (B2.17)
jan.dvorak.uolm@mendelu.cz

doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
+420 545 134 527
BA04N6081
zdenek.kopecky@mendelu.cz

Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
+420 545 134 093
BA04N4010 (B4.10)
21482@node.mendelu.cz

Ing. Karel Krontorád, CSc.
+420 545 134 315, +420 545 134 535
BA38N2012 (P2.12)
karel.krontorad@mendelu.cz

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
+420 545 134 060, +420 739 341 962 (mobil)
BA04N5048 (B5.48)
petr.madera@mendelu.cz

Tajemník

Ing. Petr Pernica
+420 545 134 002, +420 724 077 879 (mobil)
BA04N2003 (B2.03)
petr.pernica@mendelu.cz