Main page / Faculty / Napsali o nás v mediích

Napsali o nás v mediích

Vysvědčení z české školy je lákadlem

(Právo | 25.10.2011 | Rubrika: Vysočina | Strana: 11 | autor: Miroslav Homola)

Mladé jedle v Srbsku budou zdravější i díky dotacím na studia pro mladou přírodovědkyni Biljanu

Do šestadvacetileté Biljany Dordervicové ze Srbska by jen málokdo řekl, že je zapáleným vědcem.

Ráda se baví, je vtipná, zábavná, má široké spektrum zájmů. Ovšem za nejzásadnější považuje v současnosti osobní úkol, který má se zábavou pro "obyčejného" smrtelníka pramálo společného. Na brněnské Mendelově univerzitě, respektive lesnické a dřevařské fakultě, ji čeká čtyřleté doktorandské studium, na jehož konci by měla být vysoce odborná práce. Její výsledky by měly pomoci v srbské domovině Biljany s výrazným zlepšením porostů smrků a jedlí.

"Můj výzkum, na kterém zde pracuji pod odborným vedením docentky Jany Krajňákové, by měl mimo jiné pomoci při zakládání ekonomicky relevantních klonovaných lesních plantáží, na kterých by právě díky postupům, jež si zde chci zdokonalit, bylo už předem patrno například i to, jak rychle stromy porostou. Při těchto metodách se zároveň potlačují i nežádoucí vlivy, třeba nemoci porostů a podobně," říká absolventka Zemědělské univerzity v Novém Sadu v Srbsku.

Získávání zkušeností mezi členy vědeckého týmu MZLU v Brně si velmi považuje. "Nejen zdejší univerzita, ale i další vysoké školy v České republice mají v Evropě velmi dobrý zvuk. Jste rodnou zemí zakladatele genetiky Mendela, jste v EU a získání zdejšího diplomu má skutečně prestižní váhu. A navíc - bez získání finanční pomoci bych si takové studium nemohla zřejmě dovolit," říká studentka, která se jako jedna z mála již doma zabývala novými způsoby týkajícími se genetiky rostlin. Ostatně i díky studijním výsledkům byla prezidentkou studentského parlamentu univerzity v Novém sadě a přednášela na řadě vědeckých konferencí doma i za hranicemi Srbska.

"Byla vybrána do dvacítky stipendistů, které v prvním roce jejich působení na vysokých školách podporuje Jihomoravský kraj. Tito mladí vědci dostávají měsíčně 6000 korun v prvním roce působení," vysvětluje princip pomoci projektová manažerka Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Ivana Hamadová. "Pomůžeme jim i se zajištěním ubytování a nutných formalit. Další léta jejich pobytu jim pak pomáhá spolufinancovat škola, kde se práci věnují. Obvykle si tam v rámci své například publikační činnosti najdou vlastní způsoby, jak si přivydělat," dodává Hamadová.

Biljana se zatím rozkoukává a intenzívně se učí nejen češtinu, ale poznává i českou kuchyni. "Máte stejně jako my rádi hodně maso. Ale na tu vaši kuchyni jsem si přece jen pořád ještě nezvykla a jsem docela ráda, že to nemám tak daleko domů a můžu si občas i něco dovézt," směje se. Díky vzdálenosti 700 kilometrů, dobrému spojeníautobusem a také nepříliš vysoké ceně za zpáteční jízdenku (1750 Kč) je jízda za kuchyní maminky a sestry docela splnitelným přáním.

Jihomoravský kraj podporuje domácí i zahraniční talentované studenty již šest let. Mladí vědci dostávají finanční pomoc na základě výběrového řízení. Programem prošlo již přes 150 studentů např. z Ruska, Ukrajiny, Srbska, či Běloruska.