Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

 Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně je již od doby svého založení zapojena do řady mezinárodních programů. Zásadní přelom v kvantitě i kvalitě napojení na ekonomicky vyspělé země Evropy nastává v druhé polovině 90. let. 

Nejrozšířenější a zároveň nejpopulárnější mezinárodní aktivitou je program celouniverzitního prostoru zemí Evropské unie LLP (Longlife Learning Programme) / Erasmus, v němž je LDF Mendelovy univerzity v Brně zapojena od roku 1997/1998. Tento program zprostředkovává výměnné pobyty studentů a pedagogických pracovníků v rámci EU. V současnosti mají studenti a pracovníci fakulty možnost výběru ze 79 partnerských univerzit z 23 zemí. 

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně uplatňuje od akademického roku 1996/1997 kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje přenos studijních výsledků mezi školami. Počínaje rokem 2000/2001 je na naší fakultě vyučována řada předmětů v anglickém jazyce z oblasti lesnictví, krajinářství, dřevařství a nábytkářství. Momentálně je nabízeno 54 předmětů v anglickém jazyce. Od roku 2009 se na fakultě v anglickém jazyce nabízí magisterský program European Forestry.

V rámci studentských stipendií a výzkumných projektů jsou taktéž uzavírány bilaterální smlouvy, a to jak v rámci EU, tak i mimo EU (USA, Japonsko, JAR, Kolumbie, Mexiko atd.). Naše fakulta se také podílí na programech mezinárodní spolupráce jako CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT aj. Mezinárodní studenti u nás studují i za podpory vládních stipendií, a to jak bakalářské, magisterské, tak i doktorské programy.

Kontakty

Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
+420 545 134 093
BA04N4010 (B4.10)
21482@node.mendelu.cz

Referent zahraničních styků - Studijní oddělení děkanátu LDF (DLDF LDF)
+420 545 134 007, +420 739 341 964 (mobil)
BA04N1006 (B1.06)

 

                                       

  Pro více informací o LDF klikněte na obrázek      

Mendelova Univerzita