Úvodní stránka / Studium / Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské studijní programy

              INFORMACE   PRO  STUDENTY  3. ROČNÍKŮ

                                              BAKALÁŘSKÝCH  STUDIJNÍCH  PROGRAMŮ

             V návaznosti na harmonogram akademického roku 2014/2015

             upozorňuji na následující termíny:

           1.  Podání přihlášky ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v

        termínu  do 31. 3. 2015 ( viz Podmínky pro přijetí ke studiu -- www.ldf.mendelu.cz

  2.  Informativní schůzka s proděkanem pro studijní záležitosti (státní bakalářská zkouška,

        přijímací řízení do navazujících SP) se uskuteční pro:

        SP LES (včetně ARBTROP), KRAJ  dne 11.3.2015 v 11.00 hod, posl. B01

        SP DREV, NAB, STAV  dne 12. 3. 2015 v 13.00 hod, posl. B32

 3.  Odevzdání  bakalářské práce na ústavy a její vložení do UIS do 2.  5. 2015

                 4.  Termín přihlášení ke státní bakalářské zkoušce v UIS  2.  6.  -  5.  6.  2015

                  5.   Odevzdání indexu na studijní oddělení se všemi zapsanými zápočty a zkouškami:

                    do 9. 6. 2015

                  6.  Termín státní bakalářské zkoušky  je stanoven na 10. -- 19. 6. 2015

            Arboristika                         10. -  12. 6. 2015

            Tropy                                  10. 6. 2015

              Krajinářství                       15. -  16. 6. 2015

              Lesnictví                           15. -  17. 6. 2015

              Dřevařství                         10. -  11. 6. 2015

              Nábytek                            15.  - 18. 6. 2015

              Stavby na bázi dřeva       15. -  17. 6. 2015

            7.   Upozorňuji na dokumenty týkající se závěrečných prací dostupné na

http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

-          Směrnice děkana č. 4/2014 o úpravě písemných prací

-          Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích

-          Směrnice rektora č. 5/2013 o zveřejňování VŠ závěrečných prací

 8.   Promoce všech studijních programů se uskuteční v termínu  22. - 25. 6. 2015.

                 

                                                                                     Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

                                                                                                                                          proděkan pro pedagogiku

Orientační tématické okruhy ke státní bakalářské zkoušce

Název
Datum dokumentu
ModifikacePříloha
DŘEVAŘSTVÍ - 2019/202004. 04. 201719. 02. 2020 12:41:26
  
STAVBY NA BÁZI DŘEVA - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:43:27
  
TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:37:41  
DESIGN NÁBYTKU - 2019/202004. 04. 2017
19. 02. 2020 12:39:25
  
ARBORISTIKA - 2019/2020
11. 04. 201619. 02. 2020 12:34:40  
LESNICTVÍ - 2019/202031. 03. 2015
19. 02. 2020 12:27:51
  
HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH OBLASTÍ - 2019/2020
17. 03. 201519. 02. 2020 12:43:41
  
KRAJINÁŘSTVÍ - 2019/2020
17. 03. 2015
19. 02. 2020 12:43:54  

Státní závěrečné zkoušky - magisterské studijní programy

            INFORMACE   PRO  STUDENTY  2. ROČNÍKŮ

                   MAGISTERSKÝCH  STUDIJNÍCH  PROGRAMŮ

            V návaznosti na harmonogram akademického roku 2014/2015 upozorňuji na

          následující termíny:

                 1.  Odevzdání  diplomové práce na ústavy a její vložení do UIS do 7. 4. 2015

                 2.  Termín přihlášení ke státní závěrečné zkoušce  v  UIS  4. 5.  -  6. 5. 2015 

                 3.   Odevzdání indexu na studijní oddělení se všemi zapsanými zápočty a zkouškami:

      nejpozději do 6. 5. 2015

  4.  Termín státních závěrečných zkoušek   je stanoven na 18. 5. -- 29. 5. 2015

                                           Lesní inženýrství                      25.--27.5.2015

                                   Krajinné inženýrství               18. -- 19. 5. 2015

                                   Nábytkové inženýrství            20. -  22. 5. 2015     

                                   Dřevařské inženýrství            25. -- 28. 5. 2015

                                   Design nábytku                      18. -  19. 5. 2015

                                   Stavby na bázi dřeva              18. -- 20. 5. 2015

                                   European Forestry                           20. 5. 2015

              5.   Upozorňuji na dokumenty týkající se závěrečných prací dostupné na

http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

-          Směrnice děkana č. 4/2014 o úpravě písemných prací

-          Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích

-          Směrnice rektora č. 5/2013 o zveřejňování VŠ závěrečných prací

             6.   Promoce všech studijních programů se uskuteční v termínu  22. - 25. 6. 2015

 

                                                               Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

                                                                                                                               proděkan pro pedagogiku

 

Orientační tématické okruhy ke státní zkoušce

Název
Datum dokumentu
Modifikace
Příloha
DESIGN NÁBYTKU - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 11:32:16
  
DŘEVAŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 11:34:41
  
EUROPEAN FORESTRY - 2019/2020
21. 04. 2017
19. 02. 2020 12:50:26
  
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:51:03
  
LESNÍ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:58:42
  
NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:59:15
  
STAVBY NA BÁZI DŘEVA - 2019/2020
04. 04. 2017
19. 02. 2020 12:59:57