Úvodní stránka / Studium / Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské studijní programy

              INFORMACE   PRO  STUDENTY  3. ROČNÍKŮ

                                              BAKALÁŘSKÝCH  STUDIJNÍCH  PROGRAMŮ

             V návaznosti na harmonogram akademického roku 2014/2015

             upozorňuji na následující termíny:

           1.  Podání přihlášky ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v

        termínu  do 31. 3. 2015 ( viz Podmínky pro přijetí ke studiu -- www.ldf.mendelu.cz

  2.  Informativní schůzka s proděkanem pro studijní záležitosti (státní bakalářská zkouška,

        přijímací řízení do navazujících SP) se uskuteční pro:

        SP LES (včetně ARBTROP), KRAJ  dne 11.3.2015 v 11.00 hod, posl. B01

        SP DREV, NAB, STAV  dne 12. 3. 2015 v 13.00 hod, posl. B32

 3.  Odevzdání  bakalářské práce na ústavy a její vložení do UIS do 2.  5. 2015

                 4.  Termín přihlášení ke státní bakalářské zkoušce v UIS  2.  6.  -  5.  6.  2015

                  5.   Odevzdání indexu na studijní oddělení se všemi zapsanými zápočty a zkouškami:

                    do 9. 6. 2015

                  6.  Termín státní bakalářské zkoušky  je stanoven na 10. -- 19. 6. 2015

            Arboristika                         10. -  12. 6. 2015

            Tropy                                  10. 6. 2015

              Krajinářství                       15. -  16. 6. 2015

              Lesnictví                           15. -  17. 6. 2015

              Dřevařství                         10. -  11. 6. 2015

              Nábytek                            15.  - 18. 6. 2015

              Stavby na bázi dřeva       15. -  17. 6. 2015

            7.   Upozorňuji na dokumenty týkající se závěrečných prací dostupné na

http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

-          Směrnice děkana č. 4/2014 o úpravě písemných prací

-          Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích

-          Směrnice rektora č. 5/2013 o zveřejňování VŠ závěrečných prací

 8.   Promoce všech studijních programů se uskuteční v termínu  22. - 25. 6. 2015.

                 

                                                                                     Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

                                                                                                                                          proděkan pro pedagogiku

Orientační tématické okruhy ke státní bakalářské zkoušce

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu DŘEVAŘSTVÍ pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:22:44  OTO_BC_DREV_2018.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu STAVBY NA BÁZI DŘEVA pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:20:24  Orientacni_tematicke_okruhy_ke_statni_bakalarske_zkousce_ve_studijnim_programu_STAVBY_NA_BAZI_DREVA_pro_akademicky_rok_20172018_.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:25:15  OTO_BC_NAB_2018.docx  
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu DESIGN NÁBYTKU pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:23:54  OTO_BC_DSGN_2018.docx  
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu ARBORISTIKA studijní obor ARBORISTIKA pro akademický rok 2017/201811. 04. 201610. 04. 2018 13:56:51  Okruhy_otazek_SBZ_-_ARB_-_2018.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu LESNICTVÍ studijní obor LESNICTVÍ pro akademický rok 2017/201831. 03. 201510. 04. 2018 13:57:18  Okruhy_otazek_SBZ_-_LES_-_2018.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu LESNICTVÍ studijní obor HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH OBLASTÍ pro akademický rok 2017/201817. 03. 201510. 04. 2018 13:57:03  Okruhy_otazek_SBZ_-_TROPY_-_2018.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce ve studijním programu KRAJINÁŘSTVÍ pro akademický rok 2017/201817. 03. 201510. 04. 2018 13:57:28  Okruhy_otazek_SBZ_-_KRAJ_-_2018.doc  

Státní závěrečné zkoušky - magisterské studijní programy

            INFORMACE   PRO  STUDENTY  2. ROČNÍKŮ

                   MAGISTERSKÝCH  STUDIJNÍCH  PROGRAMŮ

            V návaznosti na harmonogram akademického roku 2014/2015 upozorňuji na

          následující termíny:

                 1.  Odevzdání  diplomové práce na ústavy a její vložení do UIS do 7. 4. 2015

                 2.  Termín přihlášení ke státní závěrečné zkoušce  v  UIS  4. 5.  -  6. 5. 2015 

                 3.   Odevzdání indexu na studijní oddělení se všemi zapsanými zápočty a zkouškami:

      nejpozději do 6. 5. 2015

  4.  Termín státních závěrečných zkoušek   je stanoven na 18. 5. -- 29. 5. 2015

                                           Lesní inženýrství                      25.--27.5.2015

                                   Krajinné inženýrství               18. -- 19. 5. 2015

                                   Nábytkové inženýrství            20. -  22. 5. 2015     

                                   Dřevařské inženýrství            25. -- 28. 5. 2015

                                   Design nábytku                      18. -  19. 5. 2015

                                   Stavby na bázi dřeva              18. -- 20. 5. 2015

                                   European Forestry                           20. 5. 2015

              5.   Upozorňuji na dokumenty týkající se závěrečných prací dostupné na

http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

-          Směrnice děkana č. 4/2014 o úpravě písemných prací

-          Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích

-          Směrnice rektora č. 5/2013 o zveřejňování VŠ závěrečných prací

             6.   Promoce všech studijních programů se uskuteční v termínu  22. - 25. 6. 2015

 

                                                               Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

                                                                                                                               proděkan pro pedagogiku

 

Orientační tématické okruhy ke státní zkoušce

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Orientační tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu DŘEVAŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:30:20  OTO_MGR_DI_2018.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce ve studijním programu EUROPEAN FORESTRY pro akademický rok 2017/201821. 04. 201711. 04. 2018 12:54:01  tematicke_okruhy_szz_2018.doc  
Orientační tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce ve studijním programu KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ pro akademický rok 2017/201804. 04. 201728. 03. 2018 11:12:06  Okruhy_otazek_SZZ_-_KI_-_2018.doc  
Orientační tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce ve studijním programu LESNÍ INŽENÝRSTVÍ pro akademický rok 2017/201804. 04. 201728. 03. 2018 11:13:13  Okruhy_otazek_SZZ_-_LI_-_2018.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu DESIGN NÁBYTKU pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:29:16  OTO_MGR_DSGN_2018.doc  
Orientační tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:27:59  OTO_MGR_NI_2018.docx  
Orientační tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu STAVBY NA BÁZI DŘEVA pro akademický rok 2017/201804. 04. 201726. 03. 2018 13:17:48  Orientacni_tematicke_okruhy_ke_statni_zaverecne_zkousce_v_magisterskem_studijnim_programu_STAVBA_NA_BAZI_DREVA_pro_akademicky_rok_2017-2018_(1).docx