Úvodní stránka / Studium / Magisterské

Magisterské studium

Studijní program Design Nábytku

Obor Design Nábytku

Nově akreditovaný studijní obor Design nábytku je navazující dvouletý magisterský program na bakalářský studijní program Design nábytku. Cílem oboru je dále rozvíjet sebevědomí tvůrčí osobnosti a schopnosti orientace a kompetence v oborech designu nábytku, blízkých jako jsou architektura, předmětový design, ekologie nebo technologický rozvoj a vazby k těmto oborům podle osobní inklinace.

Bližší informace o oboru Design Nábytku

Studijní program Dřevařské inženýrství

Obor Dřevařské inženýrství

Cílem studijního programu je připravit odborníky, kteří jsou schopni zastávat vysoce odborné organizační, řídící i technické funkce v různých druzích pracovního zařazení u závodů, podniků, společností i soukromých podnikatelů, zabývajících se zpracováním dřeva a výrobou dřevěných produktů, ale i u projekčních a obchodních organizací, jejichž činnost je orientována na navrhování dřevařských nebo nábytkářských výrobních celků, navrhování druhu, materiálové skladby, konstrukce výrobků nebo jejich prodej.

Bližší informace o oboru Dřevařské inženýrství

Studijní program European Forestry

European Forestry

Program je zaměřen na přípravu odborníků pro špičkové manažerské pozice státních lesnických organizací a soukromých subjektů jak v rámci České republiky jako součásti Evropské unie, tak i v zahraničí. Absolventi jsou připraveni řešit biologické, technické a ekonomicko-manažerské úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství v různých národních kontextech. Studijní program je celý koncipován v anglickém jazyce a to včetně přijímacího řízení a diplomové práce.

Bližší informace o oboru European Forestry

Forestry and Landscape Management

Jedná se o unikátní, českou a finskou stranou akreditované studium (joint degree) v anglickém jazyce, obsahově zaměřené na propojení lesnictví a krajinářství. Student tohoto programu tráví část studia na partnerské univerzitě, vybaven grantem programu ErasmusPlus, Tento jedinečný joint degree program připravuje své absolventy na životní kariéru v zahraničí i v domácím prostředí s výrazným akcentem na internacionalitu.

Bližší informace o oboru Forestry and Landscape Management

Studijní program Krajinné inženýrství

Obor Krajinné inženýrství

Profil absolventa studijního programu Krajinné inženýrství je definován získáním odborných znalostí v oblasti biologických, technických a ekonomických disciplín aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí. Připravuje odborníky na výkon činností v péči o krajinné prostředí a jeho složky, správy ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství v krajině, územního plánování, pozemkových úprav, ekonomiky a legislativy v životním prostředí.

Bližší informace o oboru Krajinné inženýrství

Studijní program Lesní inženýrství

Obor Lesní inženýrství

Koncepce programu vychází z komplexního pojetí lesnictví, od základních znalostí lesních ekosystémů, přes hospodářskou úpravu lesů, rozvoj a aplikaci přírodě blízkých způsobů hospodaření a systémové ochrany přírody, až po základní znalosti o ekonomickém pojetí výrobních faktorů v lesním hospodářství. Shrnujícím posláním studia je připravit absolventy, kteří budou schopni vykonávat náročné a vysoce odborné profesní funkce na různých úrovních všech typů organizací, jejichž činnost je více či méně spojena s lesem, lesním hospodářstvím a ochranou přírody u nás i v zahraničí.

Bližší informace o oboru Lesní inženýrství

Studijní program Nábytkové inženýrství

Obor Nábytkové inženýrství

Bližší informace o oboru Nábytkové inženýrství

Studijní program Stavby na bázi dřeva

Obor Stavby na bázi dřeva

Za stěžejní všeobecné kompetence získané absolvováním magisterského stupně studia jsou považovány dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací, schopnost aplikace znalostí v praxi, schopnost komunikovat s experty v jiném oboru a schopnost organizace a plánování. Z oborových kompetencí jsou to znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách, znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb, znalost výrobní techniky a mechanizace, znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí, znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb a znalost základů ekonomických kalkulací a finančního účetnictví.

Bližší informace o oboru Stavby na bázi dřeva

Orientační tématické okruhy k přijímací zkoušce

Název
Datum dokumentu
Modifikace
Příloha
Tematicke okruhy prijimaci zkousky LESNÍ INŽENÝRSTVÍ SPEC. LESNÍ INŽENÝRSTVÍ TROPŮ A SUBTROPŮ21. 02. 2020
21. 02. 2020 09:47:32
  
Tématické okruhy přijímací zkoušky KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ
23. 03. 2017
21. 02. 2020 09:33:33  
Tematicke okruhy prijimaci zkousky LESNÍ INŽENÝRSTVÍ SPEC. LESNÍ INŽENÝRSTVÍ
23. 03. 2017
21. 02. 2020 09:48:19  
Tématické okruhy přijímací zkoušky DESIGN NÁBYTKU
11. 04. 201621. 02. 2020 09:24:31
  
Tématické okruhy přijímací zkoušky NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ
31. 03. 2015
21. 02. 2020 09:34:53  
Tématické okruhy přijímací zkoušky TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
31. 03. 201521. 02. 2020 09:27:43
  
Tématické okruhy přijímací zkoušky STAVBY NA BÁZI DŘEVA
30. 03. 2015
21. 02. 2020 09:35:29  
Topics and outline of questions EUROPEAN FORESTRY
22. 01. 2014
04. 03. 2020 14:17:22