Úvodní stránka / Přijímací řízení

Jsme potěšeni,

že uvažujete o studiu právě na Lesnické a dřevařské fakultě. Naše vysoká škola, respektive fakulta nabízí ucelené třístupňové studium krajinářských, lesnických, dřevařských a nábytkářských disciplín. K dispozici je jak bakalářské studium , tak i magisterské studium . Pro pokračování nabízíme také doktorské studium .

Studium na naší VŠ v Brně nabízí kvalitní výuku ve vybraných oborech, které mají celou řadu uplatnění. A jak se dostat na Lesnickou a dřevařskou fakultu? Není nic jednoduššího než si vybrat z nabízených studijních oborů a zúčastnit se přijímacího řízení.

Studium na vysoké škole je možností jak rozšířit svoje vědomosti a následně mít větší šanci pro uplatnění na trhu práce. Cílem výuky na vysoké škole je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe.

Naši uchazeči jsou jak absolventi odborných škol, tak i gymnázií. Proto věříme, že naše studijní obory Vás zaujmou a rozhodnete se studovat právě u nás.

Pokud právě Vy chcete:

 • získat kvalitní a moderně pojaté odborné vzdělání na brněnské vysoké škole,
 • být pod vedením renomovaných odborníků zapojeni do vědecko-výzkumných aktivit ve Vámi zvoleném studijním oboru,
 • v průběhu studia vycestovat za vzděláním, zkušenostmi a osobním rozvojem do zahraničí,
 • prožít studentská léta v kolektivu činorodých spolužáků na vysoké škole v Brně;

studujte na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně!

Pro Bakalářské studium nabízíme

 • Arboristika (prezenční i kombinovaná forma)
 • Design nábytku (čtyřleté studium)
 • Dřevařství (prezenční i kombinovaná forma)
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 • Krajinářství
 • Lesnictví (prezenční i kombinovaná forma)
 • Nábytek
 • Stavby na bázi dřeva


Pro Navazující magisterské studium

 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)
 • European Forestry (výuka v anglickém jazyce)
 • Krajinné inženýrství
 • Lesní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)
 • Nábytkové inženýrství
 • Stavby na bázi dřeva


Pro Doktorské studium

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Botanika
 • Ekologie lesa
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Hospodářská úprava lesa
 • Myslivost
 • Ochrana lesa
 • Pěstění lesa
 • Procesy tvorby nábytku
 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie zpracování dřeva
 • Tvorba a ochrana krajiny

V případě zájmu o studium prosím pokračujte dále ve vyplnění elektronické přihlášky ke studiu.

Dokumenty

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Dodatek č. 1 k dokumentu Podmínky přijetí uchazečů o studium ve SP akreditovaných na LDF v AR 2021/202222. 03. 202122. 03. 2021 09:41:21  
Často kladené dotazy
21. 11. 201115. 03. 2021 14:06:34  
Dny otevřených dveří - 5. a 26. 2. 2021 vždy od 10:00 h on-line
09. 04. 2018
04. 02. 2021 10:36:50  
Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro AR 2020/2021
28. 08. 201823. 11. 2020 09:47:43
  
Podmínky pro přijetí uchazečů 2021-2022
15. 09. 2020
15. 10. 2020 14:14:53
  
Přehled studijních programů
09. 04. 2018
07. 10. 2020 08:13:06
  
Žádost o náhradní termín zápisu z důvodu nesložení maturitní zkoušky
18. 06. 2020
18. 06. 2020 10:28:16
  
Ubytování - Informace pro studenty budoucích 1. ročníků.pdf29. 05. 202029. 05. 2020 08:58:27
  
How to apply
11. 01. 2017
24. 01. 2019 10:59:05
  
Nostrifikace_EN
06. 02. 2015
06. 02. 2015 12:44:31
  

Vzorové testy

Název
Datum dokumentu
Modifikace
Příloha
Vzorový test_MAT
05. 09. 2017
09. 04. 2018 10:09:11
  
MATEMATIKA - příklady pro přijímací zkoušky
04. 09. 2017
09. 04. 2018 10:09:27  
Vzorový test_AJ
04. 12. 2015
09. 04. 2018 10:09:38
  Vzorovy_test_Anglictina_LDF_ZS_2016-2017.pdf  
Vzorový test_BI
04. 12. 2015
09. 04. 2018 10:09:49  Vzorovy_test_Biologie_LDF_ZS_2016-2017.pdf  
Vzorový test_EUFO
04. 12. 2015
09. 04. 2018 10:09:59
  Test_preview_EUFO_LDF_ZS_2016-2017.pdf  
Vzorový test_Fyzika
04. 12. 201509. 04. 2018 10:10:37
  Vzorovy_test_fyzika_2016_2017.pdf