Úvodní stránka / Přijímací řízení

Jsme potěšeni,

že uvažujete o studiu právě na Lesnické a dřevařské fakultě. Naše vysoká škola, respektive fakulta nabízí ucelené třístupňové studium krajinářských, lesnických, dřevařských a nábytkářských disciplín. K dispozici je jak bakalářské studium , tak i magisterské studium . Pro pokračování nabízíme také doktorské studium .

Studium na naší VŠ v Brně nabízí kvalitní výuku ve vybraných oborech, které mají celou řadu uplatnění. A jak se dostat na Lesnickou a dřevařskou fakultu? Není nic jednoduššího než si vybrat z nabízených studijních oborů a zúčastnit se přijímacího řízení.

Studium na vysoké škole je možností jak rozšířit svoje vědomosti a následně mít větší šanci pro uplatnění na trhu práce. Cílem výuky na vysoké škole je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe.

Naši uchazeči jsou jak absolventi odborných škol, tak i gymnázií. Proto věříme, že naše studijní obory Vás zaujmou a rozhodnete se studovat právě u nás.

Pokud právě Vy chcete:

 • získat kvalitní a moderně pojaté odborné vzdělání na brněnské vysoké škole,
 • být pod vedením renomovaných odborníků zapojeni do vědecko-výzkumných aktivit ve Vámi zvoleném studijním oboru,
 • v průběhu studia vycestovat za vzděláním, zkušenostmi a osobním rozvojem do zahraničí,
 • prožít studentská léta v kolektivu činorodých spolužáků na vysoké škole v Brně;

studujte na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně!

Pro Bakalářské studium nabízíme

 • Arboristika (prezenční i kombinovaná forma)
 • Design nábytku (čtyřleté studium)
 • Dřevařství (prezenční i kombinovaná forma)
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 • Krajinářství
 • Lesnictví (prezenční i kombinovaná forma)
 • Nábytek
 • Stavby na bázi dřeva


Pro Navazující magisterské studium

 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)
 • European Forestry (výuka v anglickém jazyce)
 • Krajinné inženýrství
 • Lesní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)
 • Nábytkové inženýrství
 • Stavby na bázi dřeva


Pro Doktorské studium

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Botanika
 • Ekologie lesa
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Hospodářská úprava lesa
 • Myslivost
 • Ochrana lesa
 • Pěstění lesa
 • Procesy tvorby nábytku
 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie zpracování dřeva
 • Tvorba a ochrana krajiny

V případě zájmu o studium prosím pokračujte dále ve vyplnění elektronické přihlášky ke studiu.

Dokumenty

Název
Datum dokumentu
ModifikacePříloha
Žádost o náhradní termín zápisu z důvodu nesložení maturitní zkoušky
18. 06. 2020
18. 06. 2020 10:28:16
  
Nařízení děkana 8-2020 vypsání 2 kola přijímacího řízení
16. 06. 2020
16. 06. 2020 13:19:03  
Zápis do bakalářských studijních programů v kombinovné formě 2020/2021
11. 06. 2020
11. 06. 2020 15:30:10
  
Zápis do bakalářských studijních programů prezenční formy 2020/2021
29. 05. 2020
11. 06. 2020 15:28:12
  
Pokyny k talentové zkoušce NM Design nábytku 2020
01. 06. 2020
01. 06. 2020 08:23:30
  
Pokyny k talentové zkoušce Bc. Design nábytku 202001. 06. 202001. 06. 2020 08:21:43  
Dodatek č. 3 Podmínky pro přijetí uchazečů 2020-202101. 06. 2020
01. 06. 2020 08:20:07
  
Ubytování - Informace pro studenty budoucích 1. ročníků.pdf
29. 05. 2020
29. 05. 2020 08:58:27
  
Dodatek č. 2 Podmínky pro přijetí uchazečů 2020-2021
29. 04. 202029. 04. 2020 07:31:32
  
Často kladené dotazy
21. 11. 2011
23. 03. 2020 08:58:52
  
Dodatek dokumentu Podmínky přijetí uchazečů o studium ... 2020/2021
18. 03. 2020
18. 03. 2020 19:33:43
  
Zápis z korespondenčního hlasování AS LDF MENDELU, konaného dne 16 . 3 . až 18 . 3. 2020-Prodloužení doby podávání přihlášek do studia
18. 03. 202018. 03. 2020 19:31:09
  
Podmínky přijímacího řízení08. 08. 2017
15. 11. 2019 08:28:45
  
Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro AR 2019/2020
28. 08. 2018
29. 10. 2019 14:28:30
  
Dny otevřených dveří
09. 04. 201817. 10. 2019 15:33:58  
Přehled studijních programů
09. 04. 2018
14. 10. 2019 08:24:49
  
Informace pro studenty o ubytování a stravování
17. 06. 2019
17. 06. 2019 10:37:06
  
Studijní plány
01. 11. 2018
26. 02. 2019 13:50:17
  
How to apply11. 01. 201724. 01. 2019 10:59:05  
Nostrifikace_EN06. 02. 201506. 02. 2015 12:44:31  

Vzorové testy

NázevDatum dokumentuModifikace
Příloha
Vzorový test_MAT05. 09. 201709. 04. 2018 10:09:11  
MATEMATIKA - příklady pro přijímací zkoušky
04. 09. 2017
09. 04. 2018 10:09:27
  
Vzorový test_AJ
04. 12. 2015
09. 04. 2018 10:09:38
  Vzorovy_test_Anglictina_LDF_ZS_2016-2017.pdf  
Vzorový test_BI
04. 12. 2015
09. 04. 2018 10:09:49  Vzorovy_test_Biologie_LDF_ZS_2016-2017.pdf  
Vzorový test_EUFO04. 12. 2015
09. 04. 2018 10:09:59
  Test_preview_EUFO_LDF_ZS_2016-2017.pdf  
Vzorový test_Fyzika04. 12. 2015
09. 04. 2018 10:10:37
  Vzorovy_test_fyzika_2016_2017.pdf