Úvodní stránka / Klub absolventů

Klub absolventů

Máte zájem o více informací? Chcete dostávat pravidelné informace o dění na naší fakultě? Chcete získat kontakty na Vaše bývalé spolužáky? Chcete se účastnit akcí pořádaných pro studenty či pro absolventy?

Zaregistrujte se do Klubu absolventů LDF!

KA je teprve v začátcích a budeme velmi rádi, když se s námi spojíte. V současné době se připravují stanovy a vytváří se program činnosti. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Moderní člověk střídá mnohem častěji různá prostředí a kolektivy, než kdysi. I z toho plyne jeho potřeba, aby někam patřil, aby se měl kam vracet. Značnou část života věnuje člověk studiu kde si nachází často pevný kolektiv o který nechce přijít, proto přicházíme s myšlenkou absolventského klubu, jako prvku s pevnou vazbou na školu, dřívější kolektiv a studium. Je totiž místem, kde se může znovu setkat se svými profesionálními vzory, ale i se starými přáteli a dřívějšími rivaly.

Cíle projektu:

 • vytváření dobrého povědomí o Lesnické a dřevařské fakultě
 • upevňování sounáležitosti absolventů s LDF MZLU
 • zlepšení komunikace mezi studenty, absolventy a vedením a jejich zapojení do dění na fakultě
 • umožnění poskytování oboustranně výhodných služeb mezi fakultou a jejími absolventy
 • vydávání vlastních informačních materiálů pro absolventy
 • vytvoření kulturního zázemí pro setkávání absolventů, vedení fakulty a jejich studentů

Výhody členství:

 • zprostředkování kontaktů mezi absolventy
 • aktuální informace o dění na fakultě
 • možnost účastnit se odborných přednášek
 • možnost aktivní spolupráce s fakultou (ve smyslu vzdělání a praxí pro studenty, nabídky kurzů, pronájmu školních prostor, atp.)
 • pozvánky na absolventské srazy, přednášky, kulturní akce a akademické slavnosti
 • pozvánky na kulturní akce fakulty za výhodné vstupné
 • možnost nákupu propagačních předmětů fakulty za zvýhodněné ceny