Úvodní stránka / Fakulta / Ústavy a ostatní pracoviště

Ústavy

491 - Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 001
E-mail: dekanldf [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Pernica
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 005
Vedoucí: Ing. Miluše Blechová
Další informace: Zaměstnanci

Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Vedoucí: PhDr. Lenka Řitičková
Další informace: Zaměstnanci

471 - Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 180
E-mail: uel [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

413 - Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 035
E-mail: ugp [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

429 - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 015
E-mail: ostrizek [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

421 - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 070
E-mail: uldep [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Tomáš Pospíšil
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

423 - Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 149
E-mail: neruda [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

414 - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 042
E-mail: ulbdg [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

412 - Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 025
E-mail: math [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

442 - Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169
E-mail: nabytek [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

443 - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 050
E-mail: chal [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

424 - Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 114
E-mail: uolm [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

422 - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 083
E-mail: sylva [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

426 - Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 123
E-mail: nasova [at] mendelu.cz
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

478 - Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174
E-mail: test.furniture [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Miroslav Zapletal
Další informace: Zaměstnanci

479 - Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161
E-mail: karel.janak [at] mendelu.cz
Další informace: Zaměstnanci

473 - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Telefon: +420 770 139 713
E-mail: ao209 [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Sláčík
Další informace: Zaměstnanci / Stránky pracoviště

494 - Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice