Úvodní stránka / Fakulta / Orgány fakulty / Poradní orgány / Rady / Interní grantová agentura

Interní grantová agentura

předseda

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Metodik hodnoicení VaV - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
BA04N1066 (B1.66)
tomas.mikita@mendelu.cz

tajemník

Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
BA04N3046 (B3.46)
pavlina.simkova.dldf@mendelu.cz

člen

doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav dřevařských technologií (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
BA04N6010 (B6.10)
vladimir.gryc@mendelu.cz

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Proděkan - Lesnická a dřevařská fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
BA04N4012 (B4.12)
petr.kupec@mendelu.cz

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Akademický pracovník - profesor - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
BA04N5048 (B5.48)
petr.madera@mendelu.cz

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
BA04N1011 (B1.11)
jindrich.neruda@mendelu.cz

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
BA04N4044 (B4.44)
radek.pokorny@mendelu.cz

Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
BA04N5041 (B5.41)
pavel.samonil@mendelu.cz

Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
BA06N4009 (T4.09)
milan.simek@mendelu.cz

Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Proděkan - Lesnická a dřevařská fakulta
BA04N6006 (B6.06)
jan.tippner@mendelu.cz

doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Metodik hodnocení VaV - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
BA04N3017 (B3.17)
michal.tomsovsky@mendelu.cz