Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Lesnické a dřevařské fakulty

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně vzešla z lesnického odboru, který byl na naší univerzitě zřízen již v roce 1919. Současný moderní vzdělávací proces je zaměřen na přípravu odborníků, kteří následně kvalifikovaně působí v různých sférách lidské činnosti, zejména v těch, které přímo či nepřímo souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a interiérem.

Posláním Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně je zejména svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost ve všech oblastech vysokoškolského života a stejně tak působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, bezpečnosti a ochraně, jakož i k etice a managementu.

3D obrazová prohlídka Lesnické a dřevařské fakulty


Přijímací řízení

 

      

Aktuality

O nás

Partneři fakulty

 

Projekty

OPVK